hakkımızda

Online Medya Derneği’nin merkezi İstanbul’dadır. Dernek; haber siteleri ile gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve televizyon gibi yayınların internet ortamında yayımlanan paralel elektronik yayınlarında, mobil medya ile dijital medya alanında tüm çalışanları kapsar. Dernek, bu alandaki çalışanları bünyesinde toplayarak, internet yayıncılığını gazetecilik mesleğinin bir uzmanlık dalı haline getirmek ve bu doğrultuda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Dernek, fiilen bu alanda çalışanları kamuoyu önünde temsil eder. Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını koruyarak geliştirir. Dernek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir.